Ortadoğu Gazetesi

Yalçın: Bunun neresi başarısızlık

SİYASET / 2017-04-17 14:26:29

Yalçın: Bunun neresi başarısızlık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bazı yorumcularda sağduyulu kamuoyu tarafından tespit edilen gözü dönmüşlük ve akıl tutulmasının sebebi; geleneksel MHP düşmanlığından ve partimizin referandum sürecinde oynadığı dominant role duyulan hasetten başka bir şey değildir. Bu çok büyük(!) yorumcular unutmamalıdır ki halk oylamasının amacı, en az  yüzde 50+1'le halkın teveccühünü kazanmaktır. Referandumun neticesi, demokratiktir ve üstelik meşrudur" açıklaması yaptı.

 

 

 

 Seçmen, halkoylamasını ölüm kalım meselesi, Cumhuriyet'in mukadderatının oylaması gibi göstermek isteyenlere ders vermiştir " diyen  Yalçın, " Milletimizin yüzde 51,4 oranda oyla Anayasa değişikliğine onay vermesiyle sadet h‰sıl olmuş, MHP ve Ak Parti'nin yürüttüğü "Evet." kampanyaları hedefine ulaşmıştır. Bunun neresi başarısızlıktır? Evet, bir başarısızlık söz konusudur ama bu ne MHP'nin ne Ak Parti'nindir. 16 Nisan referandumunda başarısız olan ve kaybeden, yanlış hisselere yatırım yapmayı sürdüren siyaset simsarları olmuştur " değerlendirmesinde bulundu. 

 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı - İstanbul Milletvekili  Prof. Dr. E. Semih Yalçın, " Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan halk oylaması, takdire şayan bir demokratik olgunluk atmosferinde gerçekleşmiş; milletimiz, bir tarih” sınavdan daha başarıyla çıkmıştır.

 

Sandığa geden seçmenlerin %51,4'ü "Evet.", %48,6'sı da "Hayır." Oyu vermiş, böylece cumhurbaşkanlığı hükžmet sistemini içeren Anayasa değişikliği milletimiz tarafından onaylanmıştır.

 

16 Nisan tarihli halk oylaması, Türkiye'nin geleceği açısından bir dönüm noktasıdır. Dün, yeni sistemin temelleri atılmıştır. Bundan böyle siyaset kurumu yeni bir istikamete yönelecek, yeni hükžmet sisteminin taşları birer birer yerine konacak, devlet binası daha güçlü kolonlar üzerine oturtulacaktır " açıklaması yaptı.

 

Yalçın, " Buna rağmen, iki aylık referandum süreci boyunca televizyonlara çıkan veya gazetelerdeki köşelerinde abuk sabuk "tefsir-i şerifler" sıralayan bazı medya mensupları ve yazarlar, halk oylamasının akşamında da aynı basiretsiz ve isabetsiz görüşlerini tekrarlamışlardır.

 

Kimi; sonuçların Türkiye'yi iki partili bir sisteme ve kutuplaşmaya götürdüğünü, kimi de MHP seçmeninin referandumda "Evet." oyu vermediğini ileri sürmüştür.

 

Halk oylaması sonuçlarından siyasi kutuplaşma mesajı okumak cinnettir. Gerek "Evet." gerekse "Hayır." oylarının bileşenlerini doğru tahlil etmek, iyi okumak icap eder. 

 

Türk seçmeni fevkalade ferasetli bir tutum sergileyerek oylarını dengelemiş ve referandumun bir milletvekili genel seçimi veya belediye seçimi olmadığı mesajını vermiştir. Türk seçmeni, halk oylamasında bir siyasi parti tercihinde bulunmamış, bir sistem tercihi ortaya koymuştur.

 

Seçmen, halkoylamasını ölüm kalım meselesi, Cumhuriyet'in mukadderatının oylaması gibi göstermek isteyenlere ders vermiştir " dedi. 

 

Yalçın, şunları söyledi: " Milletimiz; kendi kaderini tayin noktasında iradenin, kendi tasarrufunda olduğunu, bekası ve Türkiye'nin geleceği söz konusu olduğu zaman duruma vaziyet ederek suyun akışını değiştirebileceğini açık bir surette göstermiştir. 

 

 

 "YENİ DÖNEMDE BİRLİK VE BÜTÜNLÜK İÇİNDE ÜLKENİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK GİBİ BİR MECBURİYETİMİZ VARDIR" 

O bakımdan referandumu siyasi partilerin geçmişte aldıkları oylar açısından değerlendirmek ve buradan siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışmak, vahim bir hatadır. Deyim yerindeyse tekeden süt sağmaktır.

 

Referandumda "Evet." onayı alan Anayasa değişikliği, herhangi bir siyasi partinin seçim programı değil, Türk milletine bağımsız, hür, emin ve müreffeh bir gelecek inşası için hazırlanmış bir hukuk metnidir. O halde önümüzde açılan bu yeni dönemde birlik ve bütünlük içinde ülkenin geleceğini inşa etmek gibi bir mecburiyetimiz vardır.

 

Üstelik Anayasa değişikliği metni, mahdut bir zümre veya kliğin dayatması değil; bilakis TBMM'de vücut bulan demokratik bir uzlaşmanın, demokrasinin temel kıstaslarından biri olan çoğunluk iradesinin, tercihinin yansımasıdır.

 

Nitekim dünkü oylamada da seçmen bu gerçeğin ışığında sandığa gitmiş ve bu hakikati dikkate alarak oy kullanmıştır. 

 

Halk oylamasında ortaya çıkan oy oranları, hem Anayasa değişikliği mutabakatının mimarlarına hem da buna karşı çıkan çevrelere sıcak, özenli, dengeli ve dikkatli bir demokrasi mesajı mahiyetindedir. 

 

MHP, bu çerçevede seçmenin mesajını almıştır; öteden beri mill” birlik ve beraberliğin korunması yolunda sadık kaldığı mutabakata riayeti titizlikle sürdürecektir.

 

Elbette referandum neticesinden her siyasi partinin çıkaracağı dersler vardır. Ancak halk oylaması sonuçlarını seçmen yöneliminden çok, yeni yönetim modeline verilen primin dozu, kredinin sınırı açısından değerlendirmek isabetli olacaktır.

 

Referandum neticesini kendi dinamikleri çerçevesinde değerlendirmek lazımdır. Sonuçta "Evet." Kazanmıştır ama bu, "Hayır." diyenlerin kaybettiği anlamına gelmez. Çünkü halk oylamasının ortaya çıkardığı aritmetik; demokratik haklarını kullanan hiçbir kesimin, demokrasimizin ve Cumhuriyet rejiminin aleyhinde işlemeyecektir. 

Ayrıca referandumda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli oylanmamış, bununla birlikte onların mutabakatı neticesinde ortaya çıkan bir hukuk manzumesi tasdik edilmiştir.

 

H‰l böyleyken dün televizyonlara çıkarak referandum sonuçlarını yorumlayanların çoğu, yine malum ön yargılarını ortaya dökerek MHP'ye çullanmaya yeltenmiştir. Seçmenin temayülünü kendilerinden menkul kerametlerle partilere tasnif ve taksim ederek her zamanki isabetsizlikler yumağına dolanan bu yorumcular; MHP'nin çabalarını sıfırlamaya çalışırken duygularıyla gerçekleri, halk oylamasının dinamikleriyle genel seçim dinamiklerini birbirine karıştırmışlardır.

 

 

"REFERANDUM, ASLA BİR GENEL SEÇİM DEĞİLDİR" 

Çoğu MHP muarızı olan malum yorumcular, sonuçlar açıklanmaya başladığı andan itibaren "Evet." le elde edilen başarıyı ve milletin demokratik eğilimini gölgelemek için sıraya girmişlerdir.

 

MHP'nin rolünü görmezden gelmek üzere sıraya giren bu yorumculara hatırlatmak isteriz: 

Referandum, asla bir genel seçim değildir. Referandumun yani halk oylamasının kendine özgü dinamikleri ve bileşenleri vardır. Halk oylaması sonuçlarını genel seçimlerle mukayese ederek yapılacak analizler, çok ciddi yanlışlara götürür. Bu analizlerin, siyasi ön yargılar ve düşmanlıklarla birleştirilmesiyse vahim hata olur. 

 

Türkiye'ye hiçbir bir yararı bulunmayan ve MHP'ye de hiçbir zarar vermesi mümkün olmayan; objektiflik, gerçeklik ve bilimsellikten uzak tefsir ve değerlendirmeler, milletimizin tercihine de haksızlık etmek ve onu küçümsemektir.

 

Bazı köşe yazarı ve gazeteciler dün akşam, MHP'nin hiç "Evet." oyu vermediğini bile öne sürecek kadar akıldan, sağduyudan, insaf ve izandan uzaklaşmışlardır. Bunlar, genellikle referandum sürecinde de öncesinde de işi gücü bırakıp MHP aleyhtarlığına soyunan bilindik tiplerdir. Bunların gözlerinde ve gönüllerinde siyasi tavukkarası vardır. Çaresi de ömür boyu günaşırı  "MHP vitamini"  almaktır.

 

Malum MHP aleyhtarı yorumcular, ellerine MHP düşmanlığı hastalığından başka bir şey geçmediği h‰lde bunu garip bir tiryakilikle ‰deta bir geçim ve şöhret kapısı h‰line getirmişlerdir. Hatta bazıları polemik için en uygun unsur olarak gördüklerinden,  "politik kıtlık vukuunda daima un gibi besleyici çözümler üreten MHP değirmeni" ne Don Kişot gibi saldırmaya devam etmektedir. 

 

Halk oylamasından birkaç gün önce yaptığımız bir açıklamada, Anayasa değişikliğinin hayata geçmesi için MHP'nin verdiği emeği görmezden gelenlerle muhtemel referandum sonuçlarından MHP aleyhine yatırım yaparak k‰r ve çıkar elde etmeye çalışan siyaset simsarları bulunduğundan söz edilmiştir.

 

İşte aynı simsarlar, dün akşam televizyonlarda boy göstererek MHP'nin emeğinin, fedak‰rlık ve çabalarının yok sayılmasıyla kazanacaklarını sandıkları k‰rdan hisse kapmak için yarış içine girmişlerdir.

 

Söz konusu güruh, sanki ortada MHP açısından bir mağlubiyet varmış gibi, referandumun kaybedeni olarak partimizi göstermeye çalışmıştır.

 

MHP'li seçmenin 9 ayrı mitingde meydanları coşkuyla doldurup sandığa güle oynaya giderek beyan ettiği irade, görmezden gelinmiştir. 

 

 

"BUNUN NERESİ BAŞARISIZLIKTIR?" 

Dün akşam bazı yorumcularda sağduyulu kamuoyu tarafından tespit edilen gözü dönmüşlük ve akıl tutulmasının sebebi; geleneksel MHP düşmanlığından ve partimizin referandum sürecinde oynadığı dominant role duyulan hasetten başka bir şey değildir. 

 

Bu çok büyük(!) yorumcular unutmamalıdır ki halk oylamasının amacı, en az %50+1'le halkın teveccühünü kazanmaktır. Dünkü referandumun neticesi, demokratiktir ve üstelik meşrudur. 

 

Milletimizin %51,4 oranda oyla Anayasa değişikliğine onay vermesiyle sadet h‰sıl olmuş, MHP ve Ak Parti'nin yürüttüğü "Evet." kampanyaları hedefine ulaşmıştır.

 

Bunun neresi başarısızlıktır?Evet, bir başarısızlık söz konusudur ama bu ne MHP'nin ne Ak Parti'nindir. 16 Nisan referandumunda başarısız olan ve kaybeden, yanlış hisselere yatırım yapmayı sürdüren siyaset simsarları olmuştur. Kaybettikleri için de dün ekranları umutsuzca kirletmişler, MHP'nin başarısını gölgelemek için amaçsızca çırpınmışlardır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin 11 Ekim'den bu yana ortaya koyduğu tutarlı duruşu hazmedemedikleri için çektikleri politika kabızlığı, yüzlerine ve sözlerine yansımıştır. 

 

Aslolan Milliyetçi Hareket Partisinin 11 Ekim 2016 tarihinde başlatmış olduğu sürecin adım adım gerçekleşmesi ve milletten onay alarak yeni bir dönemin başlamış olmasıdır. Bu bir başarıdır ve görülmesi gerekir. 

 

 

 


 


Diğer SİYASET Haberleri

Afrin'den geri adım atmak yok

Afrin'den geri adım atmak yok

CUMHURBAŞKANI  Erdoğan, "Sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna ilk hançer Fırat Kalkanı ile vuruldu. Operasyonun hedefi Kürt kardeşlerimiz değil. O...

Köşk'te Afrin Harekatı görüşmesi

Köşk'te Afrin Harekatı görüşmesi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde biraraya geldi. İki lider, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Hare...

BÖLGE, TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENECEK

BÖLGE, TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENECEK

Başbakan Binali  Yıldırım, "Afrin'de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı bulunuyor ve bunların imhası konusunda kararlılığımız tamdır" dedi .Yıldırım&...

Türk milletiyle baş edemezsiniz

Türk milletiyle baş edemezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı kısa sürede tamamlanacak" dedi. Cumhurbaşkanı,  sokak çağrısı yapan HDP'ye sert tepki göstererek, "E...

AFRİN DARMADAĞIN EDİLECEK

AFRİN DARMADAĞIN EDİLECEK

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı  Devlet Bahçeli, "Terör örgütü PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak Münbi&cced...

HDP'den  küstah çağrı

HDP'den küstah çağrı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik harekatını "işgal girişi...

'Allah ordumuzu muvaffak etsin'

'Allah ordumuzu muvaffak etsin'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin." dedi.   MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli...

Gereğini yapıyoruz

Gereğini yapıyoruz

BAŞBAKAN Binali  Yıldırım da Afrin operasyonuyla ilgili "Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereği...

Bu acı unutulmaz

Bu acı unutulmaz

AZERBAYCANLILAR, tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın 28. yılında Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de...

Afrin harekatı fiilen başladı

Afrin harekatı fiilen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerinege...