Ortadoğu Gazetesi

BIST
91,413
%0,37
USD
5,3427
%0,05
EUR
6,0913
%0,31
Altın
214,6420
%0,04
SON DAKİKA

Yönetimde istikrar, temsilde adalet...

KÖŞE YAZILARI / 2017-11-18 09:25:52

Yönetimde istikrar, temsilde adalet...

Yeni Anayasa ile yeni bir döneme gidiyoruz…

Gidiyoruz gitmesine de, halka söyleyecek sözü kalmayan bazı siyaset simsarları meseleyi rotasından çıkarma, bulanık suda av kapma telaşında…

Bu süreçte Cumhuriyetin yaşaması, demokrasinin çağdaş bir anlam kazanması için elini değil, gövdesini taşın altına koyan MHP ve Lideri hedefe konuyor.

MHP'nin insiyastif raydan çıkan kurumları ve siyaseti rayına sokma girişimi birilerini rahatsız etmiş olacak ki; medya da gece demiyor, gündüz demiyor "sırtlanlar" gibi saldırıyorlar… 

Gündüz kalemleri ile gece televizyonlarda zehir kusan bu güruh acaba nereye, kime hizmet etmektedir?

 ***

2019 süreci Türk siyasi tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır.

Türkiye bu sürece kurum ve kuralları ile çok sıkı bir şekilde, demokrasi ve temsilde adalet ilkesi koruyarak girmek durumundadır.

Aksi bir durumun siyasal istikrarı kökünden sarma ihtimali vardır.

Çünkü dış ve iç odaklar siyasal çalkantı yaratmak için pusuda bekliyor.

Bir tarafta ABD-AB diğer tarafta Türkiye üzerinde hesap yapan bölücü eşkıya ve yandaşları siyasal istikrar bozulsun diye beklemektedir…

***

Bu bilinç ve kararlılıkla, siyasal rotayı millet lehine çevirmek için inisiyatif alan MHP kilit bir rol oynamaktadır.

MHP bu hamle ile hem Türk siyasetine yön veren, hem de millet lehine iktidar ve istikrar dengesini koruyan bir konumdadır…

***

Önümüzde önemli bir süreç var…

Bu süreçte demokrasinin bekası için yeni uyum yasalarına ihtiyaç duyuluyor. 

2019 yılında yapılacak genel seçim ile birçok denge değişecektir.

Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi yönetimde istikrar ve temsilde adalet ilkesi için Anayasanın "milletin temsili" başlıklı, 80. maddesi şeklen olsa da, temsilde adalet kriterinde yeterli değildir…

***

Öncelikle; Yeni döneme niçin gereklilik duyuldu onu anlamak, anlatmak lazım…

***

Bu sebeple; 

16 Nisanda yapılan Anayasa referandumu yalnızca hükümet sistemi reformu değil; bunun yanı sıra 'siyasal temsil (milletvekili sayısı) ve seçilme hakkı (yaş)' gibi birçok yeni kavramı da beraberinde getirdiğini iyi kavramak gerekiyor…

***

Bu çerçevede, Milletvekili yani temsilci sayısına neden ihtiyaç duyuldu?

***

Ülkemizdeki seçmen sayısı 20 milyon civarındayken Milletvekili sayısını düzenleyen 1982 Anayasasının 75. maddesi ilk parlamenter sayısını 400 olarak belirlemişti.

1982 den günümüze kadar tabi ki seçmen sayısına paralel olarak anayasamızda birçok değişim oldu…

1995 yılında yapılan değişiklikle Anayasanın ilgili maddesi TBMM "550 milletvekilinden oluşur" şeklinde düzenlenmiştir.

O dönemde seçmen sayısı 34,1 milyondur.

Bugün ise temsili vekâlet sorumluluğunu üstlenecek olan 550 milletvekiline karşılık, 56,9 milyon seçmen bulunmaktadır.

***

Tam bu noktada; seçmen yaşının inmesi ve temsilde adalet ilkesinin daha rasyonel işlemesi için Yeni Anayasa ile 2019 sürecinde bu sayı 600'e çıkarılmıştır.

bu değişimin gerekçesi seçmen yaşının düşürülmesi, seçilen temsilci sayısının artışı yeni bir uyum sürecini, temsil şeklini ve temsilde adalet ilkesini daha işler hele getirmesidir…

***

Anayasamızın "Siyasi Haklar ve Ödevlere" başlığında 67. maddesi 'Seçim kanunlarının temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenleneceğini' hüküm alıyor.

Fakat 1983 de seçim kanuna ilave olarak konan yüzde 10'luk seçim barajı; yönetimde istikrarı temin edebilmek adına yapıldıysa da, maddi anlamda temsilde adalet ilkesi bir ölçüde feda etmiştir…

***

Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim modelinde; Hükümet Seçilmiş Cumhurbaşkanı tarafından seçilecektir.

Bu itibar ile yeni Anayasa temsilci sayısını ve hükümet olma kriterini yeni bir çerçeveye alıyor. 

Bu sebeple yüzde 10'luk seçim barajı bir mana ifade etmemektedir…

Bu çerçeve de; MHP lideri Bahçeli'nin manasız kalan bu barajın bir kez daha gözden geçirilmesini istemesi kanaatimce bir siyasetçinin asli görevidir.

**

Anayasamızın 80 ve 67 maddeleri de seçilen temsilcilerin seçildikleri bölgelerde sadece seçenlere değil tüm halka hizmet edeceği ilkesini garanti altına aldığına göre; Yeni sistem de, hem temsilde adaleti, hem de yönetim de istikrarı temin edecek şekilde düzenlenmiştir…

Böyle bir durumda, demokrasi adına toplumun her katmanının ve her siyasal yelpazesinin baraj sorunu olmadan TBMM de temsilci seçilmesi aslında demokrasinin gereğidir…

***

Bu sebeple; Sayın Bahçeli ülkesi ve milleti adına bu istikrar ve temsili adaleti sağlayacak bir girişimde bulunmuştur.

Ülkenin bekası ve yönetimin istikrarı için 16 Nisanda savunduğu yeni Anayasayı 2019 da uygulaması için inisiyatif alıp, AKP ile birlikte hareket etme kararı almıştır.

öküz altında buzağı ararcasına MHP'nin baraj sorunundan bahsedenler, aslılında yeni yönetim modelini anlamadan çarpıtarak bulanık suda av peşinde olanlardır…

Güneş balçıkla sıvanmayacağına göre bu aklı sivrilere de cevap vermek gereksizdir...