Ortadoğu Gazetesi

BIST
98 991
%0,53
USD
5,5914
%-1,66
EUR
6,4376
%-2,23
Altın
219,8990
%-0,14

2017 MODEL YENİ AF KANUNU

Sezer YOZGAT / sezeryozgat@gmail.com 2017-06-06 09:46:23

18 Mayıs 2017 günü mecliste kabul edilen ve 27 Mayıs 2017 günü Resmi gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair kanun yayınlandı. Kanun ile ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Resmi İnternet sitesinde tebliğ yer almıştır.

2011 yılında yayımlanan 6111 sayılı af kanunu, 2014 yılında yayımlanan 6552 sayılı af kanunu ve 15 Temmuz sonrası Türkiye gereklilikleri ve gerçeklikleri göz önüne alınarak 3 Ağustos 2016 günü yayımlanan 6736 Sayılı Af Kanunun ardından 2017 yılı 27 Mayısında yine bir af kanunu yayımlanmıştır. Bu tarihleri ve süreleri vermemizde ki amaç yeni af kanunlarının çıkarılmasındaki sebep ve sıklaşan af kanunlarına dikkat çekilmesidir.

Başvuru tarihi 30.06.2017 tarihidir. 

Maliye Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyelere bağlı, tahsil merkezlerine yapılacak ilk taksit ödemesi 31 Temmuz 2017 günü 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı yapılacak ilk taksit ödemesi 31 Ağustos 2017 günüdür.

Kanun kapsamına, 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait;

· Vergiler ve vergi cezaları, (2017 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi 2. taksiti ve 2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti dahil değildir.)

· Gümrük vergileri, idari para cezaları,

· Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri,

· Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu gibi kanunlar gereğince verilen idari para cezaları,

· Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ve

· Bunlara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar

girmektedir.

 

Görüldüğü üzere bu Kanun kapsamına; 31 Mart 2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacaklar girmekte olup, bir önceki yapılandırmaya ilişkin 6736 sayılı Kanun'dan farklı olarak;

· Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar,

· İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,

· Pişmanlık ya da kendiliğinden yapılan beyanlar,

· Matrah ve vergi artırımı,

· Stok ve kayıt düzeltmeleri,

· Varlık Barışına yönelik düzenlemeler 

girmemektedir. 

 

Taksitle yapılacak ödemelerde 2 nci ve 4 üncü maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

 

Kanunun bir diğer özelliği ise hurda araç hususudur.

Geçici Birinci maddede bu hususta yer almıştır.
 Diğer Makaleleri

- DEVLET BAHÇELİ VE UZUN 21 YIL / Tarih : 2018-07-06 09:52:33
- DEVLET BAHÇELİ VE SİYASETTE UFUK ÖTESİ / Tarih : 2018-06-29 10:28:24
- PROJE BAZLI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ / Tarih : 2018-04-12 09:30:47
- AYNASI KIRILANLAR / Tarih : 2018-04-06 08:40:19
- İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ / Tarih : 2018-04-04 09:40:30
- ITC, her zaman etnik ve mezhep ayrımını reddetti / Tarih : 2017-11-13 12:42:18
- İŞ HAYATINDA ARABULUCULUK SİSTEMİ / Tarih : 2017-11-10 08:36:27
- TARİH TEKERRÜRDEN İBARET BARZANİ / Tarih : 2017-11-09 08:32:11
- BARZANİ VE YOLUN SONU / Tarih : 2017-11-02 08:44:04
- KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI / Tarih : 2017-10-27 09:54:38
- ÜLKÜCÜNÜN YERİDE YUVASIDA MHP'DİR / Tarih : 2017-08-25 09:49:09
- 15 TEMMUZ VE "DEVLET" DURUŞU / Tarih : 2017-07-15 10:10:13
- İHRACATTA E FATURA UYGULAMASI / Tarih : 2017-07-04 10:07:47

Diğer Sezer YOZGAT Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7  İleri »