Ortadoğu Gazetesi

BIST
94 682
%-1,84
USD
5,7221
%0,99
EUR
6,5564
%0,82
Altın
225,7093
%0,41

ATSIZ'I ANLAYABİLMEK

Cafer KARDAŞ / 2017-12-13 09:05:56

Atsız…

Kelimelerle anlatılmayacak büyük bir deha…

Onu anlayabilmek ne büyük bir şecaat!.

Kahramanların yurtlarını yaşatmak için can verdiği sözü hala yürekler de ve dudaklardadır.

Türkçülük tarihinin Ziya Gökalp ile birlikte büyük şahsiyetlerindendir Atsız.  Derin bir samimiyetle inandığı ülküsünü, genç yaşlarından son nefesine kadar ısrarla savunmuş, bu ülkünün güçlenip yaygınlaşması için var gücüyle çalışmıştır. . 

 

Türkçülük ülküsünün en tanınmış Yönderlerinden ve önderlerinden olmuştur Atsız'dır.

 

Bu mukaddes ve muazzez yolda ıstırap çekmiş; haksızlıklara, iftiralara, hücumlara uğramış; zindana atılmış ve işkence görmüştür. 

Bütün bunlara rağmen eğilip bükülmemiştir, hayatını bir ahlak ve karakter abidesi olarak tamamlamıştır ve ben buyum buradayım diyebilmiştir Atsız. 

Atsız, aynı zamanda çok yönlü bir ilim ve fikir adamıdır mütefekkirdir. 

 

Tarihçi, edebiyat araştırıcısı, edip ve şairdir. Ancak, bütün bu çalışma alanlarında, Türkçülüğü temel alır.

 

Atsız, Türk milletini bir bütün olarak görür. O Türk milliyetçisidir.

Ona göre çeşitli Türk boylarının, özel isimleriyle tanımlanarak ayrı milletler gibi gösterilmesi yanlıştır.

 

 İlerde, bütün Türkler siyasi bir birlik içinde toplanacaklardır. Tarihte bu birlik gerçekleştiği için, gelecekte de gerçekleşmesi mümkündür. 

 

Tarihte Türk'e ait olan toprakların yine Türk yurdu olması ise tabiidir. Bu görüşe göre 'Turancılık' adı verilmektedir.

Atsız, askerliğe büyük önem vermiştir. Türklerin ordu-millet karakteri onu bu fikre götürmüştür. Onun için Türk milletinin askeri terbiyesi gevşememeli, disiplin ruhu kaybolmamalıdır. Eğitimde askerliğe ön planda yer verilmelidir.

 

Atsız, yüksek ahlak ilkelerini de önemle savunmuştur. Atsız'a göre milletin temelinde ahlak vardır. Ahlakın sarsılması, tarih şuurunun zedelenmesi, dört yanı düşmanlarla çevrili Türk milletinin savunma gücünü azaltacaktır.. Türkün Tunç iradesini tem eden bir deha doğdu. Garbın ilim metotları Türk kafasına girerse ne harikalar doğacağını bütün dünya öğrendi. Fakat artık irademizin kudretinden emin olarak kendi içimize ve işimize bakmaya mecburuz." (ATSIZ, ATSIZ MECMUA SAYI 1 SAYFA 1) der Atsız atam..

 

Onu ve onun gibi mütefekkirlerin fikirlerine o kadar ihtiyaç duyuyoruz ki.

 

Yolları fikirleri ve metotları ile Türk devlet teşkilatının temelini oluşturmuşlar ve Türk gençliğine öncülük etmişlerdir.

 

Atsız'ı anlamak için özellikle üzerinde durmamız gereken, daha doğrusu onun üzerinde durduğu kavramları fevkalade anlamamız elzemdir!.

 

Mesela sürekli yanlış anlaşılan ve anlamlandırılan Türklük ve Türkçülük ve tabiki onun düşmanları tarafından ne anlam ihya etmektedir..

 

İşte Atsız'ca bir kesit:

 

Türkçülük, Türk milliyetçiliğidir ama her milliyetçi Türk, Türkçü değildir. Milliyetçilik pek umumî bir deyimdir. Her normal insan az çok milliyetçidir. Türkiye'nin bütünlüğü ve emniyeti üzerinde duygulu olup Türk milletine bağlı kalmak şüphesiz milliyetçiliktir. Fakat böyle milliyetçiler arasında Dış Türker'le hiç ilgilenmeyen, hatta onların varlığından habersiz olan, siyasî sınırlar dışında Türk ülkeleri olduğunu bilmeyen, tutsak bir Türk ülkesinin kurtarılması için göze alınacak savaşı istilacılık sayan nice insanlar vardır.

Türkçüler bugünlük ancak Türkçü karakteri olan partileri tutarlar. Türkçülükten sapan veya taviz veren hiçbir parti Türkçülerce tutulmaz, tutulamaz. Türkçülüğün ne olduğu açık, seçik ortada bulunduğu için bugünkü tutumları ile hiçbir parti Türkçü değildir.

Aslında beynelmilelci olan sosyalizmin Türkiye'deki mümessilleri de milliyetçi olduklarını söylerler. Hatta Orta Asya'daki atalarımızla ilgimizi inkar edip bu topraklar üzerinde Hititlerden başlayarak üs tüste yığılmış olan etnik döküntülerinin karması olduğumuzu ileri sürenler de milliyetçilik davasındadır.

Komünistlikten hüküm giymiş olanlar, Türk milliyetçiliğinin kökünü kazımak için kampanya açmış olan partiler, İslambeynelmilelciliği davası güdenler de hep milliyetçi olduklarını söylerler.

Türkçülük bu türlü eksik ve yanlış milliyetçiliklerin hepsini reddeder. Türkçüler için İzmir'i kurtarmak üzere yapılan savaşla Kıbrıs'ı kurtarmak için yapılacak savaşlar arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü Türk milleti bir bütün olduğu için Türkçülük ancak ve yalnız. Bütün Türkleri içine alan bir milliyetçilik davasını ülkü edinir. Türkler ise Türk soyundan gelenlerle Türk soyundan gelmişler kadar Türkleşip kendini o soya bağlayan ve beyninde hiçbir yabancı ırk düşüncesi bulunmayan fertlerin topluluğudur.

Türkçülük bugün siyasî değildir. Fakat bir gün siyasî bir kuruluş durumuna gelirse bütün Türkleri kurtarıp birleştirecek bir program ile ortaya çıkacaktır. O zaman, şüphesiz çağı. durumu ve ortamı kollamakla beraber bunlara bağlanıp kalmayacak, bu kaygıların üstüne çıkacaktır. Dünün gerçeklerin yeniden gerçekleştirecektir.

"Türkçü" kelimesi bugün birçoklarını ürkütüp tedirgin etmektedir. Bunun altında bir nazizm, diktatörlük, kafatasçılık heyulaları görmektedirler. ''Nihal ATSIZ, Ötüken, Şubat 1970, Sayı: 104''

 

Ne mutlu Hüseyin Nihal ATSIZ'ı anlayabilenlere, onun açtığı mukaddes yolda yol alabilenlere;

 Ne mutlu..

 

Ne mutlu TÜRKÜM diyene!.

Selam saygı ve dua ile.!
 Diğer Makaleleri

- NEDEN DEVLET BAHÇELİ?.. / Tarih : 2018-07-10 09:53:08
- SÖZ BİTTİ!. / Tarih : 2018-07-04 09:59:26
- AFFET BİZİ EYLÜL BEBEK!. / Tarih : 2018-07-02 09:30:06
- BOZKURTLARIN AHDE VEFASI / Tarih : 2018-06-27 09:37:18
- KUDÜS'TE KATLİAM VAR / Tarih : 2018-05-16 09:48:44
- TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN YOL HARİTASI / Tarih : 2018-05-10 09:07:28
- Türk'ün Tarihi Misyonu Ve Mazi Ati Köprüsü / Tarih : 2018-05-03 09:37:22
- DEİZM'İ UYANDIRAN FİTNELER / Tarih : 2018-04-27 08:59:29
- TÜRK MİLLETİ KENDİNE DÖN!.. / Tarih : 2018-04-17 09:23:00
- Bir Destandır Başbuğ Alparslan Türkeş / Tarih : 2018-04-04 09:42:10
- İMAN VE İMKANIN SAVAŞI / Tarih : 2018-03-19 07:55:42
- HİLAL'İN BİR UCU KANDİL'E DOĞRU / Tarih : 2018-02-28 09:01:58
- ŞEHİT FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU / Tarih : 2018-02-20 07:57:47
- KÜFÜR VE TEVHİD'İN SAVAŞI / Tarih : 2018-02-13 07:43:16

Diğer Cafer KARDAŞ Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9  İleri »