Ortadoğu Gazetesi

BIST
94 682
%-1,84
USD
5,7221
%0,99
EUR
6,5564
%0,82
Altın
225,7093
%0,41

AMENTÜ'YE IMAN ETTİĞİM GİBİ...

Cafer KARDAŞ / 2017-12-27 09:03:40

Aydınlar Ocağı'nda verilen bir konferansta, konferansı yöneten kişinin Türk-İslam Ülküsünden rahatsız olduğunu hissettirmesi üzerine;

 "Ben Afrika'nın ortasında dünyaya gelmiş ve bu akla da sahip olsaydım tereddütsüz yine Türk Milliyetçisi olurdum diyerek konferansa damga vuran büyük bir mütefekkir!.

Ve devam etmiş büyük üstad..

Çünkü ben Türk Milletinin de, İslam Alemin de, mazlum milletlerinin de kurtuluşunun Türk milliyetçilerinde, Türk İslam Ülkücülerinde olduğuna amentüye iman ettiğim gibi inanıyorum" demiştir.

***

''Ülkücülük sadece bir inanç değil, bir kimlik değil, her türlü baskılara, zulümlere karşı sönmeyen, söndürülemeyecek olan bir meşaledir.'' diyerek moral ve sabır telkin etmiştir.

***

Büyük üstad Arvasi Hoca; İslam'ın ve Türk'ün aşığı idi. 

Türk Milleti'ne düşmanlığın İslam düşmanlığına eş olduğunu, Anadolu'da Türkler güçlü olduğunda bütün Müslümanların rahat olduğunu, Anadolu'dakiler güçsüz olunca İslam dünyasının sömürüldüğünü tespit etmiştir..!

 

***

 

Seyyid Arvasi Hoca'nın Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde sürekli olarak etnik ve kültürel farklılıkların kışkırtılması karşısında ortaya koyduğu tespitle günümüze ışık tutmaktadır Türk İslam Ülküsü adlı eseriyle. . !

 

Doğu Anadolu'da yaşayan kardeşlerimiz hem Müslüman hem de öz be öz Oğuz çocukları oldukları halde emperyalizmin tahribatı ile  buna karşı ilmi ve milli tedbirler alınamadığı için- zorla yabancılaştırılmışlardır, yahut öyle gösterilmişlerdir diyerek söyle devam eder...

 

Siyasi kürtçülük yapanlar, daha dün vatanımızı işgal eden Moskof sürüleri ile işbirliği yaparak Doğu'da akıl almaz katliamlara girişen, hiç ayrım yapmaksızın bütün Doğu'yu kana ve göz yaşına boğan zalim Ermenileri ''kardeş'' ilan edinmiş, onlarla ortak örgütler kurmuş, yurt içinde ve yurt dışında olmadık ihanetlere başvurmuş, kandırılmış veya satın alınmış hainlerdir der!''

***

 

Ona göre Türk milliyetçileri ve Ülkücüler:

 

Kendini AIIah ve ResuIü'nün davasına adamış, sırf AIIah rızası için canını, maIını ve mevkiini, din ve devIeti, mülk ve miIIeti için fedaya hazır, şanIı, mukaddes, AyyıIdızIı bayrağın göIgesinde döğüşen, nefsini düşünmeyen ve üIküsüne fani oImuş yiğitIerdir. 

 

*

 

OnIar büyük ve şanIı tarihimizin doğurduğu, AIIah ve ResuIü'nün hizmetine sunuImuş ve küfrün bütün oyunIarını bozan, cesaretini kıran, yoIunu kesen kadroIardır. 

 

*

 

Onlar Mümin'Iere karşı aIçak gönüIIü, kafirIere karşı onurIu ve zorIu, AIIah yoIunda savaşanIarı kınayanIarın kınamasına aIdırmayan yiğitIerdir. 

 

*

 

Bu nesiI AIIah'ın İsIam aIemine ihsanıdır. Der!.

 

Bütün varlığı ve heyecanı ile İslamiyet'e koşarken hasretle beklediği   dine kavuşmanın mutluluğunu yaşamıştır. 

 

Ona göre..

 

"Allah'tan başka ilah yoktur"   diyen, "cihat" emri ile "Alplik ruhunu" besleyen, öte yandan "hak yolda"  alimlerin akıttığı mürekkebi, şehit kanından daha mübarek bulan İslamiyet, kısa zamanda Türk'ün ruhunu keşfetmekle kalmamış, Türk'ü  yeniden Türk'e buldurmuştur.  

                                   

***

 

 

Cenabı Allah yolunu yolumuz eyler inşallah!.

 

 

Terk-i dünya edişinin  yıldönümünde Seyyid Ahmet Arvasi'yi Hz. rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum..!

 

Selam ve dua ile!..
 Diğer Makaleleri

- NEDEN DEVLET BAHÇELİ?.. / Tarih : 2018-07-10 09:53:08
- SÖZ BİTTİ!. / Tarih : 2018-07-04 09:59:26
- AFFET BİZİ EYLÜL BEBEK!. / Tarih : 2018-07-02 09:30:06
- BOZKURTLARIN AHDE VEFASI / Tarih : 2018-06-27 09:37:18
- KUDÜS'TE KATLİAM VAR / Tarih : 2018-05-16 09:48:44
- TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN YOL HARİTASI / Tarih : 2018-05-10 09:07:28
- Türk'ün Tarihi Misyonu Ve Mazi Ati Köprüsü / Tarih : 2018-05-03 09:37:22
- DEİZM'İ UYANDIRAN FİTNELER / Tarih : 2018-04-27 08:59:29
- TÜRK MİLLETİ KENDİNE DÖN!.. / Tarih : 2018-04-17 09:23:00
- Bir Destandır Başbuğ Alparslan Türkeş / Tarih : 2018-04-04 09:42:10
- İMAN VE İMKANIN SAVAŞI / Tarih : 2018-03-19 07:55:42
- HİLAL'İN BİR UCU KANDİL'E DOĞRU / Tarih : 2018-02-28 09:01:58
- ŞEHİT FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU / Tarih : 2018-02-20 07:57:47
- KÜFÜR VE TEVHİD'İN SAVAŞI / Tarih : 2018-02-13 07:43:16

Diğer Cafer KARDAŞ Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9  İleri »