Ortadoğu Gazetesi

BIST
97 930
%-1,07
USD
5,5634
%-0,34
EUR
6,4203
%-0,08
Altın
219,2170
%0,28

Bütün itirazlara cevap

Orhan Karataş / 2017-12-29 08:46:20

          Yayınlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 121'nci maddesi kasıtlı biçimde başka yerlere çekilerek, Türkiye'nin ana gündem malzemesi haline getirildi. Günlerdir tartışılıyor ve CHP ve etrafındakiler FETÖ'yü haklı çıkarma ezberlerinden bir türlü vaz geçmiyorlar. Oysa biraz dikkatli okununca kararnamenin maksadı da, hedefi de gayet net anlaşılıyor.

                         

ÖZTÜRK TARTIŞMALARI BİTİRDİ

          MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, aynı zamanda bir hukukçu olarak, şu ana kadar yapılan itirazların tamamına cevap oluşturacak, çok kapsamlı bir değerlendirmede bulundu ve bize göre tartışmaları bitirdi. Tamamı haber sayfalarımızda yer alan açıklamayı, yerimizin el verdiği ölçüde özetleyelim:

            6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanunun 37'nci maddesinin birinci fıkrasında; "15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."  Deniliyor. Yayınlanan 696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesi ile bu kanuna şu fıkra ekleniyor:

       " Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

                             

MEVZUAT NE DİYOR?

         Gayet açık ve net bir ifade kullanılmış. "Bunların devamı niteliğindeki eylemler" ibaresi cımbızla çekilerek, maksatlı biçimde yorumlanıyor ve kıyamet koparılıyor. Türkiye bir hukuk devletidir ve her şey kanun ve kurallara bağlıdır. Nitekim, sayın Öztürk, meri mevzuatı hatırlatarak bu eleştirilerin içinin ne kadar boş olduğunu kesin şekilde ortaya koyuyor. Anayasada; meşru müdafaa, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması yahut sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiğini hatırlatıyor.

           Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının sağlanması, bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak bastırılması durumlarından birinde mutlak zorunlu olanı aşmayacak güç kullanımının yaşam hakkının ihlalini doğurmuş sayılmayacağının altını çiziyor.          

              Türk Ceza Kanununda da kişinin kendisine veya başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre defetmek zorunluluğu ile işlediği fiillerden dolayı cezalandırılmayacağının öngörüldüğüne dikkat çekiyor.

             Borçlar Kanununda Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiilin, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmayacağı belirtildikten sonra, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiilin, hukuka aykırı sayılmayacağının hükme bağlandığını gözler önüne seriyor.

        Yine, haklı savunmada bulunanın, saldıranın şahsına veya mallarına verdiği zarardan sorumlu tutulamayacağı; hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişinin, durum ve şartlara göre o sırada kolluk gücünün yardımını zamanında sağlayamayacak ise ve hakkının kayba uğramasını ya da kullanılmasının önemli ölçüde zorlaşmasını önleyecek başka bir yol da yoksa, verdiği zarardan sorumlu tutulamayacağı hükmünü ortaya koyuyor.

                             

15-16 TEMMUZ'LA SINIRLI

          Bütün bu hatırlatmaları yaptıktan sonra, şu tespiti paylaşıyor: "Darbe teşebbüsünü bertaraf etmeye yönelik eylemlerin meşru müdafaa niteliğinde bulunduğu gibi, Anayasada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ifade edilen 'ayaklanma veya isyanın bastırılması' kapsamında kaldığı, yine eylemlerin yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması dahilinde gerçekleştirildiği ve yasa dışı şiddete karşı korunma ve haksız saldırıyı defetme niteliğinde olduğu görülmektedir.  696 sayılı KHK'nın 121 inci maddesi yapılan düzenleme gerek Anayasa, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, gerek 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, gerekse de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenen hukuka uygunluk sebeplerinin yeniden açık bir şekilde ifade edilmesidir. Kesinlikle af hükmü olarak değerlendirilemez. Yine, söz konusu düzenleme, madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere darbe teşebbüsü fiilinin gerçekleştiği 15-16 Temmuz 2016 tarihleriyle sınırlı bulunmaktadır."

                               

HER ŞEY SÖYLENDİ

          Görüldüğü gibi ortada bu kadar gürültü koparmayı gerektiren bir şey yoktur. KHK'nin 121. Maddesi, bir hakkın teslim edilmesi, bir eksiğin giderilmesinden ibarettir. 15 Temmuz'u kahramanlıkla savuşturmuş vatan evlatlarının gelecek yıllarda doğabilecek risk, tehlike ve cezai sorumluluğun önceden bertaraf edilmesi hedeflenmiştir. Düzenlemenin başka yerlere çekilmesinde asla iyi niyet olmadığı artık kesinleşmiştir.Söylenecek her şey söylenmiştir. Buna rağmen hala kararnamenin 15-16 Temmuz'la sınırlı olmadığını iddia etmek,  Türkiye'nin sosyal ve siyasal iklimini zehirleme, birlik ve dirliğini zedeleme çabasından başka bir şey değildir.
 Diğer Makaleleri

- Sistem değişti artık kabullenin / Tarih : 2018-07-13 10:05:19
- MHP ne yaptığını bilir / Tarih : 2018-07-12 09:38:40
- Bakanlar ve beklentiler / Tarih : 2018-07-11 09:57:28
- Yeni sistemin ayrıntıları / Tarih : 2018-07-10 09:54:03
- Üçüncü evre ve beklentiler / Tarih : 2018-07-09 09:56:57
- Faiz döviz ve enflasyon / Tarih : 2018-07-06 09:54:51
- Tarihi fırsat iyi değerlendirilmeli / Tarih : 2018-07-05 09:49:51
- CHP nereye? / Tarih : 2018-07-04 09:59:43
- Yeni sistem hızlı icraat / Tarih : 2018-07-03 09:49:55
- Böyle devam edemeyiz / Tarih : 2018-07-02 09:31:20
- Fitne güruhu neredesiniz? / Tarih : 2018-06-29 10:34:50
- Bu ilanın neresinden gocundunuz / Tarih : 2018-06-28 09:22:04
- Ne dediler ne oldu? / Tarih : 2018-06-27 09:40:31
- Devlet haklı çıktı millet aklı galip geldi / Tarih : 2018-06-26 09:36:14
- Yanlış yapma lüksümüz yok / Tarih : 2018-06-23 09:28:14
- Bu seçim hayati önemdedir / Tarih : 2018-06-22 09:52:45
- Bu seçim hayati önemdedir / Tarih : 2018-06-22 09:52:39
- HDP'nin etrafında kümelendiler / Tarih : 2018-06-21 09:36:03
- Vatan giderse telafisi yoktur / Tarih : 2018-06-20 09:37:58

Diğer Orhan Karataş Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »