Ortadoğu Gazetesi

Ebu Bürde Bin Ebi Mürsel Eş'ari...

İhsan Muslu / 2017-01-04 08:33:26

Tabiinden meşhur hadis ve fıkıh alimi. 

İsmi, Amir bin Abdullah bin. Kays el-Eş'ari'dir. Gençliği sırasında kendisine Ebu Şeyh İbn-ül-Gark tarafından iki hırka giydirilmesi sebebiyle künyesine Ebu Bürde denildi ve böylece meşhur oldu. 

Doğum tarihi bilinmemektedir. 

721 senesinde vefat etti. 

Babası Ashab-ı kiramdan Ebi Musa el-Eş'ari'dir. Hazreti Ali'den, Hazreti Aişe'den, babasından, Abdullah bin Selam'dan, Huzeyfet-ül-Yemani'den, Mugire bin Şu'be, Muhammed bin Seleme, 

İbn-i Amr, İbn-i Amr bin As, Esved bin Yezid, 

Urve bin Zübeyr'den ve diğerlerinden ilim öğrenip hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. 

İlim öğrendiği kaynağın sağlamlığı ve üstünlüğü, O'nun ilimde iyi yetişmesini sağlamış ve bu vasfıyla meşhur olmuştur.

''Ebu Bürde'den ilim alıp, hadis rivayetinde bulunan alimlerin ba'zıları şunlardır; 

Kendi oğulları Said bin Ebu Bürde ve Bilal bin Ebu Bürde, torunu Yezid bin Abdullah, İmam-ı Şa'bi, Ahmed bin Kuheyb, İbrahim bin Abdurrahman 

es-Sekseki'dir. 

Birçok alim Ebu Bürde'nin hadis ilminde sika ''güvenilir'' ve sağlam bir alim olduğunu bildirmişlerdir.

Ebu Bürde, Kufe'de kadılık yapmıştır. 

İlmi faaliyeti ve kadılığı sırasında üstün meziyetleriyle ve hizmetleriyle tanınmıştır. 

O'nun rivayet ettiği hadis-i şerifler Kütüb-i sitte denilen meşhur altı hadis kitabında yer almıştır.

Ebu Bürde şöyle anlatır; 

''Babam beni ilim öğrenmem için Abdullah bin Selam'a gönderdi. 

Yanına varınca bana hoş geldin dedikten sonra şöyle buyurdu; 

''Bir kimse borç alıp, ödemek üzere getirdiği zaman, borcunun yanında başka bir şey daha getirirse, borçtan ayrı ve fazla olan o şeyi alma çünkü o faiz olur.''

Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ettiğine göre, 

Ebu Musa, Peygamber efendimize; 

''Ya Resulallah! İslam'a dahil olanların hangisi daha hayırlıdır?'' dedim. 

Resulullah (aleyhisselam);

''Elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir'' buyurdu.

İbn-i Ömer'den nakl ettiği hadis-i şerifte Peygamber efendimiz buyuruyor ki; 

''Ey insanlar! Allaha tövbe edin! 

Çünkü ben O'na günde yüz defa tövbe ederim.''

''Babasından naklettiği hadis-i şerifte Peygamber efendimizin (aleyhisselam) şu duayı okuduğunu bildirmiştir; 

''Allahım! Bana günahımı, işimdeki israfımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. 

Allahım! 

Şimdiden yaptığım ve sonraya bıraktığım, gizlediğim veya aşikar yaptığım ve Senin benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bana bağışla! İleri alan ve geri bırakan ancak sensin, 

Sen her şeye kadirsin.''

''Her kim bize karşı silâh taşırsa, o bizden değildir.''

****

Kişi sevdiği ile beraberdir:

Buharî ve Müslim, yine Abdullah b. Mesud'dan rivayetle şu hadisi naklediyorlar;

"Kişi sevdiği ile beraberdir."

Eğer bu hadis, şerh ve izah edilmeye kalkılsa, en azından bir ciltlik kitap olur. 

Yürürken yolda kalan.. rehberini tam takip edemeyen.. istediği halde yapılması gerekenleri layıkıyla yapamayan nice münkesir ve kırık kalbe bir bardak kevser hatta ab-ı hayat sunan bu hadis, 

insanın, müsbet veya menfi her iki kutupta da daima sevdikleriyle beraber olacağına işaret etmektedir. Kişi, burada da orada da hep sevdikleriyle beraberdir. Öyle ise, nebilerle, sıddiklerle, şehitlerle beraber olmak isteyen, evvela onları sevmelidir ki, 

orada onlarla beraber olabilsin. 

Veya başka bir ifadeyle, ahirette nebilerle, 

sıddiklerle, şehitlerle beraber olacak olanlar, 

burada iken onları sevip maiyyetlerinde bulunanlardır. Kötülükleri temsil edenler için de, yine aynı hadisin hükmü ve manası geçerlidir.

İşte tek cümlelik bir hadis, böyle binlerce mana 

ve ifadeyi hem de bu derece veciz bir şekilde ifade

etmektedir ki; böyle bir söz söylemek ancak vahye, ilhama açık bir fetanetin karı olabilir.

Nuayman, bazen içki içiyor ve Allah Resulü de, 

ona hadd-i şer'iyi tatbik ediyordu. 

Yaptığı bu şey bir günahtı. 

Dolayısıyla da sahabeden biri, ona kınayıcı bir söz sarf edince, Allah Resulü, kaşlarını çattı ve; "Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Allah'a yemin ederim o, Allah ve Resulü'nü sever." buyurdu.
 


Diğer Makaleleri

- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32
- Hakim Nisaburi... / Tarih : 2018-05-30 09:13:11
- Şah-ı Nakşibend Hz.leri... / Tarih : 2018-05-29 10:12:02
- İstanbul'un üç büyük evliyası... / Tarih : 2018-05-27 10:02:39
- Orhan Çelebi'nin Ölümü... / Tarih : 2018-05-26 09:14:51
- Piri Baba... / Tarih : 2018-05-25 09:35:06
- Ebu'l-leys es-Semerkandi... / Tarih : 2018-05-20 09:43:00
- Üveysilik Yolu... / Tarih : 2018-05-04 09:12:31
- Nureddin Mahmud Zengi.... / Tarih : 2018-05-03 09:35:53
- Ebediyet Yolculuğu... / Tarih : 2018-05-02 09:18:57
- ''Halit Paşa...'' / Tarih : 2018-05-01 09:00:44

Diğer İhsan Muslu Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »