Ortadoğu Gazetesi

ERTUĞRUL BEY...

İhsan Muslu / 2016-12-31 08:43:12

Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi'nin babasıdır. 

Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan olan Süleyman Şah'ın oğludur. 

1198 yılında doğduğu bilinen Ertuğrul Bey, 

1281 yılında Söğüt'te vefat etti.

Cengiz'in İslam memleketini talan ettiği sırada babası Süleyman Şah, Selçuklu topraklarına yerleşmek üzere kabilesiyle beraber ülkesini terk ederek, Oğuzların yoğun olduğu Ard havzasına gelmişti. 1220'lerde Horasan'ın kuzey sınırına, oradan Karakum Gölünün güneyine, oradan da Merv yoluyla Ahlat'a ulaşmıştı. 

Moğol ateşinin Doğu Anadolu'yu da sarması üzerine kabilesine daha uygun bir yer arayan Süleyman Şah, Rakka civarında Ca'ber Kalesi yakınında Fırat Nehri'nden geçerken boğuldu.

Babalarının vefatından sonra, Ertuğrul Gazi kabileye reis seçildi. 

Ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu, 

bazı kabile mensuplarıyla beraber Ahlat'a geri döndüler. 

Ertuğrul Gazi ise, kardeşi Dündar Bey ile beraber batıya hareket etti.

Sivas yakınlarında konakladıkları sırada Selçuklu ordusu ile büyük bir Moğol birliğinin savaşına şahid oldular. 

Selçukluların yenilmekte olduğunu görünce, yiğitlik ve mertlik esaslarına göre, kuvvetleriyle onların yardımına koşan Ertuğrul Gazi, Selçuklu ordusunun galip gelmesini sağladı. 

Bunun üzerine Selçuklu Devletinin hükümdarı bulunan Sultan Alaeddin, Ertuğrul Bey'e iltifat ederek, hil'at gönderdi ve Ankara yakınındaki Karadağlar mıntıkasını ıkta olarak verdi.

Ertuğrul Bey, bir müddet burada kaldıktan sonra, 

oğlu Savcı Bey'i Konya'ya gönderince, 

Bursa ile Kütahya arasındaki Domaniç Dağları yaylak, Söğüt ile Karacaşehir kışlak olmak üzere kendilerine verildi. 

Bunun üzerine Ertuğrul Gazi aşiretiyle beraber gelip, Söğüt ve Domaniç'e yerleşti. 

O civarlarda oturan Afşar, ''yahut Alişar'' ve Çavdar aşiretlerinin etrafa verdikleri zararlara mani oldu. Hıristiyan tekfurlarla da iyi geçinmeye dikkat etti. Adaleti, halka olan iyi muamele ve yardımları o kadar çoktu ki Hıristiyan tebaa bile kendisini sevip sayıyordu.

 

KARACAHİSAR'IN FETHİ:

Ertuğrul Gazinin günden güne kuvvetlenmesi Karacahisar tekfurunu kendisine cephe almaya yöneltti. 

Bunun üzerine Ertuğrul Gazi Konya'ya giderek, 

Sultan Alaeddin'i bu hisarın fethine teşvik etti ve beraberce gelerek Karacahisar'ı kuşattılar. 

Moğolların Konya Ereğlisi'ni kuşatması üzerine, Sultan Alaeddin geri döndü. 

Ancak Ertuğrul Gazi, muhasaraya devam etti. 

Bir müddet sonra kaleyi fetheden Ertuğrul Gazi, tekfuru ve diğer esirleri kardeşi Dündar Gazi ile birlikte Konya'ya Sultan'a gönderdi.

Ertuğrul Gazi, Selçuklu Sultanı Alaeddin'in vefatına kadar altı sene etrafın fethi ve İslam'ın yayılması için bütün gayreti ile çalıştı. 

Sultanın vefatından sonra, Selçuklu hükümdarları arasındaki taht ve taç kavgalarına karışmayarak Söğüt uç bölgesinde tekfurlarla mücadeleye devam etti. 

1281 yılında 92 veya 96 yaşındayken Söğüt'te vefat ederek, oraya defnedildi.

 

İSLAM'I SEVDİRDİ:

Ertuğrul Gazi, çevresinde bulunan beyliklerden devletlerin durumlarını ve siyasi şartlarını gayet iyi değerlendirirdi. 

Komşuları ile daima iyi geçinerek, aşiret ve tebaasını güçlü bir durumda huzur ve rahat içinde yaşattı. 

Çok cömert olan Ertuğrul Gazi, fakirlere, düşkünlere daima yardım ederdi. 

Yarım asır adaletle idare ettiği bölgede Hıristiyanlara da İslam'ı sevdirdi.

Ertuğrul Gazinin ölümünden sonra, 

küçük oğlu Osman Gazi, kavim ve kabilesinin reisi oldu. 

Osman Bey'in bağrından çıkarak denizleri, diyarları, kıtaları ve ülkeleri muhteşem dalları arasına alacak olan çınarın kökü toprağa yayılmaya başladı. 

Öyle ki, bu çınarın gölgesi altında bütün insanlık, 

Asr-ı Saadet'ten sonra, bir daha görüp hayal edemediği bir şekilde tam altı asır yaşadı.

Kaynak; islamveihsan.
 


Diğer Makaleleri

- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32
- Hakim Nisaburi... / Tarih : 2018-05-30 09:13:11
- Şah-ı Nakşibend Hz.leri... / Tarih : 2018-05-29 10:12:02
- İstanbul'un üç büyük evliyası... / Tarih : 2018-05-27 10:02:39
- Orhan Çelebi'nin Ölümü... / Tarih : 2018-05-26 09:14:51
- Piri Baba... / Tarih : 2018-05-25 09:35:06
- Ebu'l-leys es-Semerkandi... / Tarih : 2018-05-20 09:43:00
- Üveysilik Yolu... / Tarih : 2018-05-04 09:12:31
- Nureddin Mahmud Zengi.... / Tarih : 2018-05-03 09:35:53
- Ebediyet Yolculuğu... / Tarih : 2018-05-02 09:18:57
- ''Halit Paşa...'' / Tarih : 2018-05-01 09:00:44

Diğer İhsan Muslu Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »