Ortadoğu Gazetesi

Hz. Seyfullah'ın Vasiyeti...

İhsan Muslu / 2016-12-30 08:43:14

Hazreti Halid İbn. Velid, ölümünün yaklaştığını hissedince kılıcına dayanarak doğruldu ve şöyle dedi; 

"Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. 

Öldüğüm zaman atımı muharebelerde tehlikelere dalabilen bir yiğide verin. 

Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. 

Mezarımı bu kılıçla kazınız. 

Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır."

Hazreti Halid bin Velid, "Seyfullah, Allah'ın kılıcı" ünvanıyla meşhur bir komutandır. 

O İslam'dan önce yaşadığı zamanı hayatından saymayan bir yiğittir. 

M.630'da müslüman olan Hz. Halid'in İslam'a girişi şöyle olmuştur; 

''Bedir esirleri içinde bulunan kardeşi Velid, 

fidye karşılığı Mekke'ye dönünce müslüman olur. İslam'ı yaşayabilmek için Medine'ye hicret eder. 

Velid, Rasülullah'in huzurunda bulunmanın tadını, 

o meclisin ve o çevrenin güzelliklerini Halid'e zaman zaman mektupla anlatır. 

İslam olup, selamet bulması için gayret eder.

Bir gün Fahr-i Kainat efendimiz Velid'e; 

Halid nerelerde? 

Onun gibi kahramanın İslamiyeti tanımaması bilmemesi olmaz. 

Keşke o, bütün gayret ve kahramanlıklarını müşriklere karşı gösterseydi..." buyurur. 

Bu haber Halid'e ulaştırılınca gönlünde İslam'ın sıcaklığını duyar. 

Yeni dine karşı bir meyil başlar onda; 

Kardeşi Velid umre için Mekke'ye vardığında onu evinde bulamaz. Bir mektup yazar ve sonunu;

"çok fırsatları kaçırdın ama daha fazla gecikme" diye bitirir.

Halid bu mektubu okuyunca İslam'a girmeye karar verir. 

Osman bin Talha ve Amr bin As ile birlikte Mekke'den Medine'ye gelirler. 

Efendimizin nur saçan tebessümleriyle karşılanırlar. Efendimiz ashabına; 

"Mekke size güzidelerini atdı" buyurur. 

Hz. Halid, huzurda; 

"Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de Allah'ın kulu ve Rasülü olduğuna şehadet ediyorum" diyerek kelime-i şehadet getirir. 

İslam'la şereflenir. 

Efendimiz de; 

"Sana hidayet veren Allah'a hamdolsun" der.

Hz. Halid, günahlarının affı için Allah'a dua etmelerini ister, Rahmet Peygamberi efendimiz; 

"İslamiyet kendisinden Önce işlenmiş olan günahları saymaz, siler atar", buyurunca Hz. Halid sanki yeni dünyaya gelmiş gibi kendisinde bir hafiflik hisseder.

Halid bin Velid, İslam kahramanı olarak ilk defa Mute Gazasında bulunur. 

O gün elinde dokuz kılıç parçalanır. 

Üç bin İslam askeriyle, yüz bin Rum ordusunu bozguna uğratır. 

Onun kahramanlıklarını ve harbin gidişatını göz önünde gibi gören Sevgili Peygamberimiz mescidinde ashabıyla otururken; 

"İşte sancağı Zeyd aldı, şehid oldu, şimdi Cafer bin Ebi Talib aldı, o da şehid oldu. 

Bu defa Abdullah ibn. Revaha aldı, o da şehid oldu. Üçü de cennete girdi." buyurmuştur. 

Mübarek gözlerinden inci danesi göz yasları akarken; "Sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılınç aldı, nihayet Allah Mücahidlere fetih müyesser kıldı," buyurarak Hz. Halid'e "Seyfullah; ''Allah'ın kılıcı" lakabını burada vermişlerdir.

Onun kahramanlıklarını Yemame'de, Irak ve Suriye havalisinin fethinde, Şam, Busra, Humus, 

Yermük harbinde daha fazlasıyla görmekteyiz. 

Hz. Ebu Bekir Sıddık onun için;

"Kadınlar Halid gibi bir er doğurmaktan acizdir" buyurmuştur. 

Onun Busra fethinde atı üzerinde askerlerine karşı hitabeti de bir celadet, şecaat ve kahramanlık örneği olarak ne güzeldir:

"Askerler! Rumların hayatı sevdiği kadar ölümü sevdiğinizi bilirim. İşte bir elimde şeriat kılıcı, önümde Muhammedi'in sancağı duruyor. 

Sizi Allah'ın kelimesini yüceltmek için ila'yı kelimetullah'a davet ediyorum. 

Bugün mücahitlerin Allah Allah sesleri düşmanların kulaklarını dehşetle dolduracaktır. 

Daha henüz yaraları kapanmamış vücudumun ra'şeleri kalbimin mukaddes darabatı bu ma'rekeye atılmaktan beni asla men edemez. 

Haydi sizi güreyim din arslanları!.. 

Bugün alem-i İslam sizlerin kılınçlarınıza bakıyor. Eminim ki, Rasülullah'ı, gören gözler ölümden korkmaz. 

Celadet-i Nebeviyye'yi düşününüz. 

İşte önce ben canımı fedaya gidiyorum, 

bir muvahhid tasavvur etmem ki arkamdan gelmesin!.."

Hz. Halid, müslüman olduktan sonra bütün hayatını dinin hizmetine vermişti. 

Kendisini İslam'ın yücelmesi için vakfetmişti. 

Hz. Ömer, halife olunca bir mektupla Hz. Halid'in yerine Ebu Ubeyde bin Cerrah'i tayin eder. 

Asker arasında bunun dedikodusunu duyan Hz. Halid, "Ey Guzat-ı Kiram! bizim maksadımız i'lay-ı kelimetullah'dır. 

Emiru'l-Ceyş olmak değildir. 

Benim bu kadar muharebelerde can atıb muharebe etmekliğim Emir-i asker olmak için değil, ancak rızaullah içindir. 

Hz. Halid, 642 yılında Humus'ta hastalandı. 

Vefatı sırasında kılıcına dayanarak söyledikleri sözler tüyler ürpertir. 

"Nice kılınçlar elimde parçalandı. 

Beni çok üzen yatakta ölmem. 

Rasülullah'ın hiçbir ashabı rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak beldelerde Dini İslam'ı yayarken garip olarak şehid oldu. 
 


Diğer Makaleleri

- İnanan insanlar Resulullah'ın varisleridir.... / Tarih : 2018-04-19 09:26:58
- Ah şu gönül iklimimiz var ya.... / Tarih : 2018-04-18 10:02:11
- Tophane-i Amire... / Tarih : 2018-04-17 09:19:26
- Eyüp Sultan'da medfun bir veli Murad-ı Buhari... / Tarih : 2018-04-16 09:03:19
- Zeydiler... / Tarih : 2018-04-15 09:59:50
- Horasanizade Derviş Ali Dede... / Tarih : 2018-04-14 10:16:48
- Dede Ömer Ruşeni... / Tarih : 2018-04-12 09:25:12
- Osmanlıda Bilim... / Tarih : 2018-04-12 09:24:03
- Halet Efendi... / Tarih : 2018-04-10 09:20:43
- Hekimbaşı Salih Efendi... / Tarih : 2018-04-09 08:52:53
- Yalancı Peygamberlerin Ortaya Çıkması... / Tarih : 2018-04-08 09:37:29
- Ahmed Yekdest Cüryani... / Tarih : 2018-04-07 09:21:04
- 25 yılda fethedilebilen Kandiye Kalesi... / Tarih : 2018-04-06 08:39:01
- İnsanın bedeninde ruhudur edeb... / Tarih : 2018-04-03 08:59:11
- Abdülhay Efendi... / Tarih : 2018-04-02 09:30:58
- Büveyhiler.... / Tarih : 2018-03-31 09:09:59
- Osmanlı Hakimiyetinin Sonuna Kadar Kerbela... / Tarih : 2018-03-30 09:06:57
- Molla Şemseddin Fenari... / Tarih : 2018-03-29 09:02:19
- Peygamber efendimizin bir duası... / Tarih : 2018-03-28 09:45:14

Diğer İhsan Muslu Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »