Ortadoğu Gazetesi

KUR'ÂN-I KERİM'DE AHLAK

M. Günay SIDDIKOĞLU / 2017-01-08 09:28:30

Ahlâkın  İslâm dinde önemli bir yeri vardır Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de güzel ahlâkı ile övülerek  ''İnneke lealâ hulugın azîm /(Ey Muhammed) şüphesiz sen yüksek bir ahlâk üzeresin"(Kalem, 4) buyrulmuştur. Peygamberimiz de; "Ben ancak yüksek ahlâkı tamamlamak için gönderildim" (Muvatta, Hüsnu'I-Hulûk, 8) demiştir.

 

İslam ahlakının ilk ana kaynağı Kur'an-ı Kerimdir. Peygamberimizin ahlâk ve yaşayışı Hz. Aişe vâlidemize sorulduğu zaman "Siz Kur'an okumuyor musunuz? O'nun ahlâkı Kur'an'dı"  buyurarak bizleri Kur'an'a yönlendirmektedir. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim insanların uymaları gereken bir çok ahlaki ilkeler sunmuştur. Güzel ahlak teşvik edilirken, çirkin huylar ise kınanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bizlere güzel huyları yerine getirmemizi emretmekte, çirkin huyları ise bize yasak kılmaktadır.  Önemi açısından Cuma hutbelerinin sonunda hem Arapçası hem de meali  okunan ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:

 

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl / 90)

 

Allah'a İnandım De Sonra da Dosdoğru Ol

 

Bir kimse Peygamberimizin huzuruna gelerek:

"Yâ Resulullah! Din nedir? Bana öğret" dedi. Peygamberimiz: "Din güzel ahlaktır" buyurdu. Bir başka hadislerinde ise"El islâmü hüsnul hulg/İslam güzel ahlaktır" (Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.)  buyurdu.

Bir rivayette, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece beş hadis rivayet etmiş olan Ebû Amr Süfyân İbni Abdullah es-Sekafî radıyallahu anh diyor ki;

 -"Yâ Resûlallah! Bana İslâm'ı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sorma ihtiyacı duymayayım," dedim.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: - "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol!" buyurdu ( Müslim, İmân 62; Nesâî, es-Sünenü'l-kebir, VI, 458; İbn Hibban, Sahih, III, 221; Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebîr, VIII, 69)

 

Süfyân İbni Abdullah isteğini "Bana İslâm'ı anlat" diye Peygamber Efendimiz'e iletmemiş, "İslâmiyeti bana öylesine tarif et ki, bir daha senden başkasına sorma ihtiyacı duymayayım" diye arz etmiştir. Bu durum, bir yandan son derece özlü, açık ve kapsamlı bir cevap isteği, bir yandan da Hz. Peygamber'den, yirmi yılı aşkın peygamberlik süresince ortaya koyduğu İslâm ahlakının ve esaslarının özünü, özetini yapmasını istemek demektir. Bu bakımdan bu istek, sade bir tarif isteğinin çok ötesinde ve son derece anlamlı bir istektir.

Peygamber Efendimiz bu anlamlı ve zor isteği, "Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol"diye iki cümle ile yerine getirmiştir. Hadisin bir başka rivayetinde cevap, "Rabbim Allah'tır de, sonra dosdoğru ol!"şeklindedir. (Bk. Tirmizî, Zühd 61; İbni Mâce, Fiten 12; Dârimî, Rikak 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 413; Hâkim, Müstedrek, IV, 313)
 


Diğer Makaleleri

- O'NA UYAN KURTULUR / Tarih : 2017-04-21 09:48:24
- Asâkir-i İslâm- İslam'ın askerleri Türkler / Tarih : 2017-04-14 10:21:31
- ASR SURESİ'Nİ ANLAMAK VE HAYATA HÂKİM KILMAK / Tarih : 2017-03-31 09:55:34
- ALLAH'A AÇILAN MANEVİ PENCEREMİZ NAMAZ / Tarih : 2017-03-25 08:33:51
- İMANIN ŞARTLARI - KAZA VE KADERE İMAN (1) / Tarih : 2017-03-19 09:24:12
- HİÇ KİMSEYE ALLAH SENİ AFFETMEZ DiYEMEYİZ / Tarih : 2017-03-06 08:22:12
- Allah Şirkten Başka Her Günahı Bağışlar / Tarih : 2017-03-02 13:31:17
- İNSANDA ALLAH KORKUSU NASIL TEZAHÜR EDER? / Tarih : 2017-02-26 09:40:26
- ALLAH TEÂLA'DA GÜZEL AHLAKI SEVER / Tarih : 2017-02-12 09:06:41
- TÜRK MİLLETİNDENİZ İSLAM ÜMMETİNDENİZ.. / Tarih : 2017-02-02 08:18:38
- İNSANLIK ADALETTEN İBARETTİR / Tarih : 2017-01-24 08:50:06
- BU ÜMMETİN BOZGUNLUK SEBEBİ MAL TUTKUSUDUR / Tarih : 2017-01-21 09:04:19
- İSLAM'DA MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK / Tarih : 2017-01-18 09:27:46
- İŞİMİZİ İBADET ANLAYIŞI İLE YAPMALIYIZ / Tarih : 2017-01-14 11:13:56
- GÖNÜL ADAMI KİMDİR? / Tarih : 2017-01-10 09:02:17
- HARAM VE ŞÜPHELİ ŞEYLERE YAKLAŞMAYALIM / Tarih : 2016-12-26 09:03:33
- MANEVİ ASANSÖRÜMÜZ NAMAZ / Tarih : 2016-12-21 08:23:02
- İSLAM'A GÖRE ARKADAŞ SEÇİMİ / Tarih : 2016-12-09 09:02:56

Diğer M. Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »