Ortadoğu Gazetesi

MHP ÜZERİNDEKİ HESAPLAR VE ALGI OLUŞTURMA ÇABALARI

Sezer YOZGAT / sezeryozgat@gmail.com 2016-10-14 09:22:37

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli içerisinde bulunduğumuz haftadan yola çıkarak Salı günü yapılan Meclis Grup Toplantısında ülke gündemi, bölgesel gelişmeleri analiz ederek meseleleri değerlendirmiş ve gerekli hususları konuşması içinde değerlendirmiştir.

Konuşmasının ana başlıkları arasında içerisinde bulunduğumuz Muharrem Ayı sebebiyle Kerbela'da Hz. Hüseyin Efendimizin şehit edilmesi hadisesi ve buradan yola çıkarak İslam adını kullanarak İslama en büyük zararı veren terör örgütleri hakkında da kamu oyuyla görüşleri  paylaşmıştır.

Daha sonrasında PKK Terör Örgütü, FETÖ hakkında ve ulusal güvenliğimiz hakkında değerlendirmeler yaptıktan sonra yeni Anayasa hakkında partimizin görüşlerini izah etmiştir. Daha sonrasında ise, Başkanlık Sistemi hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır.

Konuşmaya baktığımız zaman MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki görüşleri;

Cumhurbaşkanı, millet tarafından seçildiği gerekçesiyle fiilli başkanlık sistemini dayatmakta, Anayasayı açıkça ihlal etmekte, görevinin sınırlarından tüm eleştirilere rağmen taşmaktadır.

Anayasanın 104. Maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri, 105. Maddesinde de sorumluluk ve sorumsuzluk halleri düzenlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren, Anayasanın amir hükümlerini özüne ve ruhuna aykırı olarak yorumlamış,

Anayasanın vermediği yetkileri kendisinde hak görmüş,

Partili Cumhurbaşkanı gibi davranmış,

Tarafsızlığına gölge düşürecek şekilde hareket etmiş ve yetkisini aşmış,

Siyasi propagandalara katılmış, AKP lehine oy istemiş,

Siyasi polemiklere katılmış,

Fiilen hükümet başkanı gibi hareket etmiştir.

Cumhurbaşkanı'nın bu tutum ve davranışları fiili bir durum yaratmıştır.

Bu sözlerinin ardından buraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Bunlarda birincisi ve bizim açımızdan da en doğru, en sağlıklı olanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın fiilli başkanlık zorlamasından vazgeçmesi, yasa ve anayasal sınırlarına çekilmesidir. 

Sözleriyle devam etmektedir.

Daha sonrasında değerlendirmesinde;

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin vereceği her karara saygılı ve bağlıdır.

Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devamı, güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır.

Bizim başkanlık sistemine yönelik kuşku, eleştiri, çekincelerimiz bilinmektedir.

demiştir.

Bunun akabinde çeşitli zamanlarda hükümet kanadından Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ'in Dokuz Işık kitabına atfen çeşitli açıklamalar karşısında da bu husus hakkında değerlendirmelerde bulunarak bu tezi çürüten MHP Lideri Sayın Devlet BAHÇELİ sözlerine;

Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey'in Dokuz Işık isimli eserinde; Güçlü İktidar- Güçlü İdare: Tek Başkan-Tek Meclis Sistemi başlığıyla dile getirdiği görüşleri de ortadadır.

Elbette dönemsel şartlar gereğince başkanlık sistemini savunması, konjonktürel gelişmelerin, stratejik düşüncesinin ve toplumsal ihtiyaçların doğal bir yansımasıdır.

Ancak daha sonra da parlamenter sistemle ilgili görüşe dönüş yaptığı bilinmektedir.

Mesela, Gönül Seferberliği isimli eserinin 1977 tarihli basımında merhum Başbuğumuz şöyle demektedir:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin yolu hukukun üstünlüğünü esas alan, çok partili, demokratik, parlamenter, hürriyetçi nizamdır."

Merhum Türkeş Beyin 1997'de vefatına kadar bir defa olsun başkanlık sistemini gündeme getirmediği, aksine 1985'te tahliye olduktan sonra Turgut Özal'ın başkanlık rejimi arzularına karşı çıktığı hatırımızdadır.

Türkiye'nin nasıl ve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgili muamma bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir.

Devam etmiştir.

Buradan yola çıkan bazı aklı evveller bu sözlerin ardından Hükümet Cephesinden ve Başbakan Binali YILDIRIM'ın açıklamalarını da alarak çıkmışlardır yola.

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarında hangi satırında Başkanlık Sistemine destek vardır. Hangi satırında parlementer sistemden vazgeçmenin emareleri vardır  bunları gören varsa bizede göstermesini istirham ederim.

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli gerekli sayı için size destek verelim dedi de biz mi duymadık?

MHP Liderinin durumun çerçevesini çizmiştir ve dünden bugüne Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini ortaya koymuştur.

Trol hesaplar vasıtasıyla Başkanlık değil Kurultay adında  Twitterde bir hastag açılmıştır. ve MHP'den ihraç edilen bir şahsın etrafında bulunanlar ve trol hesaplar tarafından sürekli bu twit pompalanmıştır.

Sanarsınız ki; MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli Başkanlık Sistemine destek vermiştir de biz gözlerimizle yanlış okumuş, kulaklarımızla yanlış duymuşuzdur.

Hemen mevzu kurultaya getirilmiştir.

8-9-10 Ocak 2016 günlerinde Ankara Kızılcahamam'da yapılan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında kamuoyuna MHP Lideri Sayın Devlet BAHÇELİ, Ekim 2016 günü itibariyle ilçe kongrelerini başlatılacağını 18 Mart 2018 günü Olağan Büyük Kurultayını yapılacağını ilan etmiştir.

Bu karar sanki ilan edilmemiş gibi mahkemelere koşanlar kimlerdir.

Kaldı ki 21 Mart 2015 günü de 11. MHP Olağan Büyük Kurultayı da yapılmıştır.

Bunun yanı sıra;

8 Ekim 2016 günü MHP Lideri Sayın Devlet BAHÇELİ 12.Olağan Kurultay süreci hakkında Teşkilatlara genelge göndererek;

18 Mart 2018'de yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultayımıza adım adım götürecek parti kongre takvimimiz 9 Ekim 2016 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 47 yıllık birikimi, asırları aşan fikriyatı, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş siyasi yapısı iktidar olmaya ve Türkiye'nin kötü talihini değiştirmeye yetecektir.

Bu kapsamda olmak üzere, tüm teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız aşağıda belirtilen işbu genelge hükümlerine harfiyen dikkat ve riayet edeceklerdir.

1- Başkanlık Divanımızın 28 Aralık 2015 tarihinde almış olduğu tavsiye kararı, ardından Merkez Yönetim Kurulumuzun 10 Ocak 2016'da bu tavsiye kararı onaylamasıyla 12. Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2018'de yapılması kararlaştırılmıştır.

Yine Merkez Yönetim Kurulumuzun mezkur tarihte aldığı kararla; büyük kurultayımıza hazırlık süreci çerçevesinde ilçe kongrelerimiz 9 Ekim 2016'da başlayıp 30 Nisan 2017'de tamamlanacak; il kongrelerimiz 4 Haziran 2017'de başlayıp 5 Kasım 2017'de sonuçlandırılacaktır.

gerekli talimatları vermiştir.

Sanırsınız ki daha geçtiğimiz hafta sonu bu açıklama yapılmamıştır. 

Mahkeme süreci tüm Türkiye tarafından bilinmektedir.

MHP'de kurultay süreci hakkında konuşulmayan televizyon programı kalmamıştır.

MHP'nin olağanüstü kurultay  süreci ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultay kimliği her türlü tartışmaya açık hale getirenler bütün Türk Milliyetçileri tarafından yakından bilinmektedir.

Olağanüstü Kurultay süreci ile Milliyetçi Hareket mensupları arasında her türlü fitnenin çıkmasını tetikleyenler, her türlü tezvirat içerisinde bulunanlar bu süreçte 15 Mayıs'ta tarlada yaşananlar hafızalarımızda ki yerini almıştır.

15 Mayıs öncesi son anda karar veren İcra Hakiminin FETÖ'den tutuklu olduğunu hatırlatmak isterim. Bu süreçte MHP aleyhinde karar veren hakimlerin meslekten ihraç edilenlere bakın bunlar hiç görülmemekte ve üstü örtülmektedir.

19 Haziran günü otelde yapılan çok iyi bilindiği halde delege sayısı bulunmadan açılan kurultay, whatsaptan kimlik fotokopisi toplanması, mahkemeden alınan tek maddenin yanı sıra ben yaptım oldu denilerek bir çok maddenin değiştirilmesi, Ankara merkezinin dışında bulunan bir ilçede kurultay gerçekleştirme çabaları  3'de 2 çoğunluk gerçeği orada dururken yapılanlar da hafızalarımızda ki yerini almıştır.

Bu arkadaşların o kadar acelesi vardır ki Ramazan günü Haziran sıcağının altında insanlara o gün yaşatılmıştır.

Buradan şunu ifade ediyorum kimse Milliyetçi Ülkücü Hareketi hafife almasın.

Hiçbir Ülküdaşımızın samimi duygularının üzerinden nemalanmaya kalkılmasın. 

Kendini çok zeki sanarak Ülkücüler üzerinden kendi karanlık ajandalarında yer alan gizli hesapları yapanlar sizin yaptığınız hesap evde yapılan hesabın çarşıda tutması gibi Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Ülkücü Hareket üzerinde tutmayacaktır.
 


Diğer Makaleleri

- PROJE BAZLI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ / Tarih : 2018-04-12 09:30:47
- AYNASI KIRILANLAR / Tarih : 2018-04-06 08:40:19
- İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ / Tarih : 2018-04-04 09:40:30
- ITC, her zaman etnik ve mezhep ayrımını reddetti / Tarih : 2017-11-13 12:42:18
- İŞ HAYATINDA ARABULUCULUK SİSTEMİ / Tarih : 2017-11-10 08:36:27
- TARİH TEKERRÜRDEN İBARET BARZANİ / Tarih : 2017-11-09 08:32:11
- BARZANİ VE YOLUN SONU / Tarih : 2017-11-02 08:44:04
- KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI / Tarih : 2017-10-27 09:54:38
- ÜLKÜCÜNÜN YERİDE YUVASIDA MHP'DİR / Tarih : 2017-08-25 09:49:09
- 15 TEMMUZ VE "DEVLET" DURUŞU / Tarih : 2017-07-15 10:10:13
- İHRACATTA E FATURA UYGULAMASI / Tarih : 2017-07-04 10:07:47

Diğer Sezer YOZGAT Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7  İleri »